Unieś kącik ust w jedną i drugą stronę.

Unieś kącik ust w jedną i drugą stronę.