Bóle barku

Bóle barku dotykają Pacjentów w różnym wieku, zajmujący się różnymi czynnościami. Początek dolegliwości może być urazowy lub przyczyna może być nieznana.

Staw ramienny jest stawem kulistym,  zbudowanym ze stosunkowo dużej głowy i płytkiej panewki. Jest częścią obręczy barkowej w której skład wchodzą:  staw mostkowo-obojczykowy, barkowo-obojczykowy i łopatkowo-żebrowy. Sam staw ramienny nie ma jako takich ograniczeń więzadłowych (oprócz torebki stawowej). Podczas ruchu  główkę kości ramiennej stabilizuje tzw. stożek rotatorów, czyli zespół czterech mięśni (nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy i obły mniejszy). Staw ramienny dzięki swojej budowie ma największy zakres ruchu ze wszystkich stawów naszego organizmu.

Prawie wszystkie struktury barku unerwione są z poziomu C5 – znaczy to tyle, że niezależnie od położenia struktury uszkodzonej ból będzie manifestował się w obrębie dermatomu C5 np. mięsień położony na łopatce może boleć w którymkolwiek miejscu zasięgu dermatomu C5.

Chciałbym w tym artykule przedstawić kilka możliwych przyczyn bólu barku:

 • wątroba i pęcherzyk żółciowy,
 • problemy naczyniowe,
 • urazy mięśniowe,
 • ból przeniesiony,
 • zespół górnego otworu klatki piersiowej,
 • nowotwory,
 • złamania,
 • kaletka maziowa.

Ból przeniesiony z wątroby i pęcherzyka żółciowego.

W trakcie rozwoju embrionalnego „w związku z szybkim wzrostem grzbietowej części zarodka, w porównaniu z częścią brzuszną, przepona zstępuje i w 8 tygodniu ciąży umiejscawia się na poziomie pierwszego kręgu lędźwiowego. Wraz z obniżającą się przeponą wydłużają się nerwy przeponowe.”[1]

Wątroba i pęcherzyk żółciowy otoczone są przez tzw. torebkę Glissona, która bardzo mocno unerwiona jest sensorycznie (bólowo). Torebka ta dostaje włókna nerwowe od nerwu przeponowego, który odchodzi od korzeni nerwów rdzeniowych C3 – C4 – C5. watroba

Jeżeli mamy zaburzenia:

 • pęcherzyka żółciowego (kamienie w pęcherzyku, ograniczony odpływ żółci przez przewód żółciowy wspólny, zapalenia inne choroby),
 • wątroby (nowotwory, martwicę, zastoje i inne patologie),

możemy mieć ból przeniesiony w okolice barku ponieważ bark też unerwiony jest z poziomu C5. Innymi słowy w trakcie zapalenia wątroby, spokojnie może nas boleć prawy bark, z promieniowaniem do nadgarstka!

Zaburzenia ruchomości wątroby w postaci jej

 • sklejeń z innymi strukturami,
 • blizny po usunięciu pęcherzyka żółciowego,
 • ciąża,
 • otyłość,
 • zrosty po innych zabiegach chirurgicznych okolic wątroby

mogą wpływać na zaburzenia w całych łańcuchach powięziowo-mięśniowych bezpośrednio biegnących do kompleksu barkowego. Może to wpłynąć na zmianę mechaniki funkcjonowania ramienia, a przez to przeciążenia struktur barku i ich uszkodzenia.

Jeżeli weźmiemy dwie osoby wykonujące tą samą pracę, z tą samą częstotliwością i jedna z nich będzie zgłaszała bóle barku, przyczyną bólu MOŻE BYĆ zaburzenie funkcjonowania wątroby i okolicznych struktur.

Piśmiennictwo:

[1] „Embriologia medyczna” Hieronim Bartel