Zmarszcz nos. Jeżeli jest to trudne lub niemożliwe pomóż sobie palcem.